foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szalony budzik - postrach każdego ucznia :-D

 

Witamy

na stronach Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej

Macierz Szkolna w Republice Czeskiej powołana została do życia w roku 1991. Jest spadkobiercą i kontynuatorem działalności przedwojennej Macierzy Szkolnej, współpracuje z kierownictwami szkół i przedszkoli z polskim językiem nauczania na terenie Zaolzia, aktywnie uczestniczy w kształtowaniu ich oblicza, w ich pracy pozaszkolnej. Prowadzi działalność kulturalno-oświatową, służy pomocą w wyposażaniu szkół i przedszkoli, bibliotek uczniowskich i nauczycielskich, w organizowaniu szkolnych imprez kulturalnych, sportowych i towarzyskich.

 

 

 

 

 

 

   

Konsulat Macierz

                                                                                                                                                       FRZ_RGB logo.jpg

 

Copyright © 2020 Macierz Szkolna w Republice Czeskiej Rights Reserved.