foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szalony budzik - postrach każdego ucznia :-D

Skład Zarządów Głównych od 1991 roku

1991
prezes: Władysław Josiek
wiceprezes: Jan Branny
członkowie Zarządu: Józef Krygel, Wanda Sajdok, Lech Branny, Jan Josiek, Maria Przywara, Jerzy Cienciała, Roman Janiczek, Wiesław Sikora, Andrzej Russ.
GKK: Edwin Macura, Halina Machej, Marta Pilich

1993
prezes: Władysław Josiek (od 6.10.1993 Jan Branny)
wiceprezes: Jan Branny
sekretarz: Janina Opluštil
skarbnik: Maria Przywara
radca prawny: Józef Krygel
członkowie Zarządu: Cienciała
GKK: Halina Machej, Edwin Macura, Halina Kowalczyk, Piotr Herman.

1994 (Nadzwyczajne Walne)
Zatwierdzenie wyboru zastępującego prezesa Jana Brannego na prezesa po rezygnacji Władysława Jośka 12.10.1993.

1996
prezes: Jan Branny
wiceprezes: Władysław Josiek
sekretarz: Józef Krygel
skarbnik: Maria Przywara
gospodarz: Jerzy Cienciała
skład Zarządu: Lech Berek, Remigiusz Gąsior, Irena Harabisz, Halina Kluz, Janusz Wiesław, Otmar Robosz, Andrzej Russ, Wiesław Sikora, Suchanek Bohdan, Renata Wacławik, Elżbieta Wania
GKK: Piotr Herman, Halina Kowalczyk, Halina Machej.

1998
prezes: Jan Branny
wiceprezes: Otmar Robosz
sekretarz: Józef Krygel
skarbnik: Wanda Witoszek
gospodarz: Jerzy Cienciała
skład Zarządu: Irena Harabisz, Elżbieta Wania, Maria Przywara, Janusz Ciesielski, Wiesław Sikora
GKK: Piotr Herman, Halina Kowalczyk, Edwin Macura.

2000
prezes: Janusz Ciesielski
wiceprezes: Jan Branny
Sekretarz: Józef Krygel
Skarbnik: Otmar Robosz
Skład Zarządu: Urszula Maciejczyk, Zbigniew Bocek, Karol Baron, Lech Berek, Elżbieta Wania, Irena Harabisz, Wiesław Sikora, Krzysztof Gąsiorowski, Tomasz Śmiłowski.
GKK: Karol Toboła, Renata Kisza

2001
prezes: Jan Branny, po rezygnacji Janusza Ciesielskiego w dniu 4.12 2001. Skład Zarządu bez zmian.

2002
prezes: Jan Branny
Wiceprezes: Zbigniew Bocek
Sekretarz: Józef Krygel
Skarbnik: Helena Drobisz
Gospodarz: Lech berek
Skład Zarządu: Elżbieta Wania, Wiesław Sikora, Karol Baron, Krzysztof Gąsiorowski, Andrzej Russ, Adam Wacławek,
GKK: Karol Toboła, Renata Kisza.

2004
prezes: Jan Branny
Wiceprezes: Zbigniew Bocek
Sekretarz: Józef Krygel
Skarbnik: Helena Drobisz
Gospodarz: Lech Berek
Skład Zarządu: Irena Harabisz, Karol Baron, Krzysztof Gąsiorowski, Renia Żagan, Tomasz Śmiłowski, Adam Wacławek, Wiesław Sikora
GKK: Karol Toboła, Renata Kisza, Andrzej Bartulec.

2005
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MS – wyborcze
Prezes: Józef Krygel
Wiceprezes: Zbigniew Bocek
Sekretarz i pełnomocnik: Jan Branny
Skarbnik: Jadwiga Sikora
Skład Zarządu: Karol Baron, Lech Berek, Elżbieta Wania, Maria Przywara, Piotr Chroboczek, Krzysztof Gąsiorowski, Adam Wacławek
GKK: Renata Kisza, Karol Toboła

2007
prezes: Jan Branny od 4.6.2007 po śmierci Dr Józefa Krygla 14.05.2007.
skład Zarządu: bez zmian.

2008
prezes: Jan Branny
wiceprezes: Zbigniew Bocek
sekretarz: Maria Przywara
skarbnik: Jadwiga Sikora
gospodarz: Lech Berek
skład Zarządu: Karol Baron, Krzysztof Gąsiorowski, Elżbieta Wania, Renata Kotas, Adam Wacławek, Janusz Wania
GKK: Renata Kisza, Karol Toboła, Bogdana Bajger

2011
12. 4. 2011 po Walnym Zgromadzeniu Macierzy Szkolnej w RC w dniu 31. 3 2011
prezes: Andrzej Russ
wiceprezes: Zbigniew Bocek
sekretarz: Maria Przywara
skarbnik: Jadwiga Sikora
gospodarz: Lech Berek
skład Zarządu: Karol Baron, Krzysztof Gąsiorowski, Elżbieta Wania, Renata Kotas, Janusz Wania, Adam Wacławek. 31. 3. 2011
Janowi Brannemu nadano tytył prezesa honorowego.

Copyright © 2021 Macierz Szkolna w Republice Czeskiej Rights Reserved.