foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szalony budzik - postrach każdego ucznia :-D

Sprawozdanie prezesa

XI Walne Zgromadzenie Macierzy Szkolnej w RC

Szanowni Państwo, Drodzy Delegaci , Drodzy Goście !

Prawie że dokładnie mineły trzy lata od ostatniego Walnego Zgromadzenia naszej organizacji , Macierzy szkolnej w Republice Czeskiej. W przyszłym roku przekroczymy 25 lat naszej działalności , nawiązując do tradycji naszych poprzedniczek ,Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego i Macierzy Szkolnej w przedwojennej Czechosłowacji. Tak długo trwa już nasza rola opiekunki szkolnictwa polskiego na naszym Zaolziu. Jest to działalność która wraz z kierownictwem naszych polskich placówek szkolnych organizuje pozaszkolne zajęcia dzieci , żeby w ten sposób podrzymywać miedzypokoleniowe więzi językowe, kulturowe i społeczne, kultywować pamięć i tożsamość narodową. Wierzę ,że w ten sposób kontyunujemy pracę naszych przodków z dumą spełniając nasze posłannictwo.
Zgodnie ze statutem naszego związku na Walnym Zgromadzeniu przedkładamy delegatom do akceptacji sprawozdanie z trzyletniej działalności Zarządu Głównego.
Zarząd pracował przez całe trzy lata w niezmienionym jedenastoosobowym składzie . Prezesem był Andzej Russ , czyli ja , wiceprezesem Zbigniew Bocek, sakretarzem Maria Przywara a skarbniczką Jadwiga Sikora. W skład zarządu dalej wchodzili : Elżbieta Wania , Karol Baron, Lech Berek , Krzysztof Gąsiorowski ,Adam Wacławek , Renata Kotas i Janusz Wania. Główna Komisja Kontrolna pracowała w składzie : Renata Kisza , prezes , dalej Karol Toboła i Renata Oczadła. Trudno nie wspomnieć i podziękować mojemu porzednikowi, Prezesowi Honorowemu Januszowi Brannemu , który nie tylko służył nam radą i doświadczeniem ale i aktywną działalnością. Kiedy już jestem przy podziękowaniach chcę podkreślić długoletnią i bezinteresowną pracę naszej skarbniczki i księgowej Jadzi Sikora . Jaka to odpowiedzialna praca wszyscy wiemy a współprace z Nią napewno już wielu z Was poznało i doceniło. Zarząd spotykał się na swych zebraniach prawie bez wyjątku w każdy drugi wtorek miesiąca w naszej kancelarii . Można więc łatwo zliczyć, że minionym czasie odbyło się prawie 40 zebrań zarządu. Staraliśmy się przez te trzy lata działalności realizować zadania naszej organizacji. Przedewszystkim interesowało nas życie Kół , starając się spełniać ich potrzeby i uczestniczyć w ich i imprezach. Trudno zliczyć wszystkich tych szkolnych akcji organizowanych przy współudziale Kół Macierzy w których wzieliśmy udział . Uwzględniając również współprace z zaprzyjaźnionymi organizacjami możemy doliczyć się ponad sto spotkań , w których wzięli udział członkowie Zarządu.
W pełni zdajemy sobie sprawe ,że główny ciężar naszej pracy leży w Kołach Macierzy na barkach ich aktywnych członków. Ale i Zarząd Główny sam bezpośrednio organizuje kilka imprez i akcji dla naszych dzieci i naszych członków. Corocznie organizujemy Turniej Piłki Nożnej dla uczniów Polskich Szkół Podstawowych i Turniej Siatkówki Kół Macierzy, oraz wraz z kierownictwem przedszkola w Dolnej Lesznej Przegląd Recytacji Dzieci Przedszkolnych. Co dwa lata , to znaczy w roku którym odbywa się Festiwal Piosenki Dziecięcej organizujemy powtórke festiwalu dla uczniów szkół. Każdorocznie zwołujemy spotkanie z nowymi zarządami kół ,wspólnie z prezesami i skarbnikami radzimy się i informujemy nawzajem.
Jak już powiedziałem w pełni doceniamy prace członków w Kołach Macierzy , organizatorów i współorganizatorów wielu akcji i imprez szkolnych. To właśnie nasze Koła wraz z kierownictem placówek szkolnych przygotowywują tyle przedsięwzięć ,że aż trudno wymienić tych wszystkich bali balików, festynów ,przedstawień ,jubileuszy, wycieczek i wiele innych imprez. Nie chcę zbyt długo o tym mówić , żeby to niewyglądało na samochwałe˛, bo to przecież Wasza zasługa. Są owszem imprezy organizowane szkołami i Kołami Macierzy w których partycypuje Zarząd Główny. Posiadamy osobowość prawną i ponosimy odpowiedzialność za całość organizacji. Chodzi również a może przedewszystkim o sprawy finansowe , jak prowadzenie księgowości , rozliczanie dotacji , czy zeznania podatkowe. W tym kierunku współpracujemy między innymi przy organizacji Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Hawierzowie , Zimowego Zjazdu Gwiaździstego , Igrzysk Lekkoatlecztycznych i w wielu innych przedsięwzięciach gdzie nasza pomoc i nasz udział jest potrzebny.
Muszę również krótko wspomnieć o pewnych obowiązkach reprezentacyjnych. Reprezentujemy nasz związek przy różnych spotkaniach roboczych czy odświętnych okazjach. Spotykamy się z władzami Polskimi i na różnym szczeblu z władzami Czeskimi. Byliśmy na spotkaniach w Ambasa dzie i Konzulacie Generalnym Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkaliśmy się z delegacją posłów i senatorów z Polski , rozmawialiśmy również z wicepremierem Piechocińskim. Kilka razy byliśmy na spotkaniach polonijnych w Warszawie czy w Pułtusku. Reprezentowanie naszego związku wygląda może fajnie i przyjemnie , ale wymaga dużo czasu, niekiedy wiele przygotowań . Ale i ta działalność jest potrzebna, , ma swój sens i przynosi bezpośrednie albo pośrednie wyniki.
Staramy się również żeby o naszej pracy wiedziało całe nasze społeczeństwo, stąd współpraca z Głosem Ludu , Ostrawskim Radiem i innymi mediami.
Pod koniec zeszłego roku udało nam się wydać książkę Jana Kubisza Pamiętnik Starego Nauczyciela. Środki finansowe za pośrednictwem Konzulatu Generalnego w Ostrawie uzyskaliśmy od Państwa Polskiego. Jesteśmy przekonani że udała nam się publikacja , która jednak pomoże w wychowani u patryjotycznym, ale będzie również reprezentowała nasze społeczeństwo i poza granicami Zaolzia. Większość książek rozprowadziliśmy do wszystkich naszych szkół i przedszkoli , a część przeznaczyliśmy do sprzedaży.
Byliśmy zapraszani i serdecnie przyjmowani na zebraniach , zjazdach i innych imprezach siostrzanej Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie.Cieszymy się bardzo z tak bliskiej przyjaźni i współpracy. W zeszłym roku Kapituła koła nr. 6 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przyznała Macierzy Szkolnej w RC zaszczytne odznaczenie Ondraszka .
Trzeba jeszcze wspomnieć o naszym ośrodku na Bagińcu. Wiemy jak ośrodek był wykorzystywany i jakie były nasze zamiary.Niestety , przedwczesna śmierć darczyńcy ,śp. Dr. Pyszki na tyle wszystko skomplikowała , że sytuacja za trzy lata ani trochę nie posunęła się do przodu. Można ten temat jeszcze poruszyć w dyskusji.
Trzeba jeszcze wspomnieć o współpracy z Kongresem Polaków. Jesteśmy obecni na każdym zebraniu Rady Przedstawicieli , gdzie nas reprezentuje Krzysztof Gąsiorowski. Dziękujemy za pomoc prezesowi Szymeczkowi oraz pracownikom sekretariatu. Współracujemy również z innymi naszymi organizacjami na Zaolziu. Wymienię chociaż niektóre : Towarzystwo Nauczycieli Polskich , PZKO, Beskid Śląski.
Naszą działalność trudno sobie wyobrazić bez sponzorów , którzy materialnie wspierają naszą działalność . Wszystkim serdecznie dziękujemy. A więc : Wspólnota Polska ,Fa Walmark,Huta Trzyniec, Autoserwis Czudek,Fortisimo, Pro Noth, Apteka Trzyniec, Fa Swabud, Fa Blackomb, serwis Bakar , władze centralne i lokalne . Największym naszym darczyńcą , moralnym i materialnym , jest Państwo Polskie reprezentowane Konzulatem Generalnym w Ostrawie. Wielkie podziękowania i szacunek dla pani Anny Olszewskiej Konzula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej .

Szanowni Państwo , na zakończenie należy podziękować za Waszą pracę wszystkim działaczom w Kołach Macierzy i kolegom z Zarządu Głównego. Bratnim organizacjom i sympatykom głęboki szacunek za wsparcie w naszym działaniu .

Dziękuję

Copyright © 2021 Macierz Szkolna w Republice Czeskiej Rights Reserved.