foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szalony budzik - postrach każdego ucznia :-D

PROGRAM DZIAŁANIA

Zarządu Głównego Macierzy Szkolnej w RC kadencji 2014-2017

XI Walne Zgromadzenie Macierzy Szkolnej W RC
w dniu 27 marca 2014


uchwala następujący Program Działania na okres 2014 – 2017

tj. wyznacza Zarządowi Głównemu następujące cele i kierunki działania

1. Ścisła współpraca z Kołami Macierzy Szkolnej szkół i przedszkoli poprzez zwołanie mnimalnie raz w roku szkolnym wspólnego posiedzenia ZG z prezesami i skarbnikami Kół szkół i przedszkoli.

2. Pomoc szkołom i przedszkolom polskim w organizowaniu wolnego czasu młodzieży.

3. Pomoc szkołom i przedszkolom polskim w przygotowaniu imprez kulturalnych i oświatowych jak np. Festiwal Piosenki Dziecięcej. Zorganizowanie repryzy Festiwalu Piosenki Dziecięcej dla młodzieży szkolnej oraz Przeglądu Recytacji dzieci przedszkolnych.

4. Działania na rzecz wyjaśnienia spraw związanych z problematyką dawnej szkoły na Bagińcu.

5. Pomoc w przygotowaniu Igrzysk Lekkoatletycznych i Zjazdu Gwiaździstego.

6. Organizacja tradycyjnych akcji – Turnieju Piłki Nożnej Polskich Szkół Podstawowych o memoriał Alojzego Adamca, siatkówki Kół Macierzy.

7. Działalność na rzecz odzyskania rekompensaty za majątki z lat międzywojennych bezprawnie zabrane przez reżym komunistyczny.

8. Udział w Komisji Szkolnej przy Kongresie Polaków, Radzie Przedstawicieli oraz naradach i sympozjach poświęconych tematyce szkolnictwa polskiego i polskiej społeczności na Zaolziu.

9. Współpraca ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska w Warszawie i Bielsku.

10. Współpraca z Macierzą Ziemi Cieszyńskiej.

11. Kontynuowanie współpracy z innymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze działania w kraju i za granicą.

12. Współpraca z Kongresem Polaków, ZG PZKO, Harcerstwem, TNP, Beskidem Śląskim i innymi organizacjami polskimi na Zaolziu.

13. Współpraca i współdziałanie z darczyńcami i sponsorami oraz dalsze ich pozyskiwanie.

14. Współpraca ze środowiskami twórczymi, artystami, przedstawicielami administracji państwowej, posłami i politykami.

15. Pamięć o Zasłużonych macierzowcach.

16. Współpraca z Komitetem ds. budowy miejsca pamięci Gimnazjum w Orłowej na Obrokach z tytułu inwestora i dzierżawcy parceli pod budowę.

Copyright © 2021 Macierz Szkolna w Republice Czeskiej Rights Reserved.