foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szalony budzik - postrach każdego ucznia :-D

 

PROGRAM  DZIAŁANIA

 

Zarządu Głównego Macierzy Szkolnej w RC  kadencji 2011-2014

 

X Walne Zgromadzenie Macierzy Szkolnej

w dniu 31 marca 2011

uchwala następujący Program Działania na okres 2011 – 2014

 

tj. wyznacza Zarządowi Głównemu następujące cele i kierunki działania

 

 

1. Ścisła współpraca z Kołami Macierzy Szkolnej szkół i przedszkoli poprzez zwołanie minimalnie raz w roku szkolnym wspólnego posiedzenia ZG z prezesami i skarbnikami Kół szkół i przedszkoli.

 

2. Pomoc szkołom i przedszkolom polskim w organizowaniu wolnego czasu młodzieży.

 

3. Pomoc szkołom i przedszkolom polskim w przygotowaniu imprez kulturalnych i oświatowych jak np. Festiwal Piosenki Dziecięcej. Zorganizowanie repryzy Festiwalu Piosenki Dziecięcej dla młodzieży szkolnej oraz Przeglądu Recytacji dzieci przedszkolnych.

 

4. Działania na rzecz rekonstrukcji budynku dawnej szkoły na Bagińcu.

 

5. Pomoc w przygotowaniu Igrzysk Lekkoatletycznych i Zjazdu Gwiazdzistego.

 

6. Organizacja tradycyjnych akcji – Turnieju Piłki Noznej Polskich Szkół Podstawowych, Górskiego Wyścigu Kolarskiego, siatkówki Kół Macierzy.

 

7. Działalność na rzecz odzyskania rekompensaty za majątki z lat międzywojennych bezprawnie zabrane przez reżym komunistyczny.

 

8. Udział w Komisji Szkolnej przy Kongresie Polaków oraz naradach i sympozjach poświęconych tematyce szkolnictwa polskiego i polskiej społeczności na Zaolziu.

 

9. Współpraca ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska w Warszawie i Bielsku.

 

10. Współpraca z Macierzą Ziemi Cieszyńskiej.

 

11. Kontynuowanie współpracy z innymi stowarzyszeniami o podobnym charakterze działania w kraju i za granicą, a także z samorządami gmin Powiatu Cieszyńskiego w Polsce.

 

12. Współpraca z Kongresem Polaków, ZG PZKO, Harcerstwem, TNP, Beskidem Śląskim i innymi organizacjami polskimi na Zaolziu.

 

13. Współpraca i współdziałanie z darczyńcami i sponsorami oraz dalsze ich pozyskiwanie.

 

14. Współpraca ze środowiskami twórczymi, artystami, przedstawicielami administracji państwowej, posłami i politykami.

 

15. Pamięć o Zasłużonych macierzowcach.

 

16. Współpraca z Komitetem ds. budowy miejsca pamięci Gimnazjum w Orłowej na Obrokach z tytułu inwestora i dzierżawcy parceli pod budowę.

Copyright © 2021 Macierz Szkolna w Republice Czeskiej Rights Reserved.