foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szalony budzik - postrach każdego ucznia :-D

Walne Zgromadzenia Macierzy Szkolnej w RC

        30 listopada 1990 zebranie założycielskie, 14 marca 1991 zebranie konstytuujące.

I.      Walne Zgromadzenie Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji w Lesznej Dolnej, 13 grudnia 1991

II.     Walne Zgromadzenie Macierzy Szkolnej w Czechosłowacji Hotel Piast, 3 kwietnia 1993

        Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Macierzy Szkolnej, 17 czerwca 1994

III.     Walne Zgromadzenie Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej Hotel Piast, 23 listopada 1996.

IV.    Walne Zgromadzenie Macierzy Szkolnej w RC Hotel Piast, 28 listopada 1998.

V.    Walne Zgromadzenie Macierzy Szkolnej w RC Aula Gimnazjum, 6 maja 2000.

VI.  Walne Zgromadzenie Macierzy Szkolnej w RC Klub na Bożka, 22 listopada 2002.

VII.  Walne Zgromadzenie Macierzy Szkolnej w RC Aula Gimnazjum, 26 marca 2004.

VIII.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Macierzy Szkolnej W RC Sala Kongresu Polaków, 22 kwietnia 2005.

IX.    Walne Zgromadzenie Macierzy Szkolnej w RC Sala Kongresu Polaków, 4 kwietnia 2008.

X.      Walne Zgromadzenie Macierzy Szkolnej w RC Aula Gimnazjum w Cz. Cieszynie, 31. marca 2011.

Copyright © 2021 Macierz Szkolna w Republice Czeskiej Rights Reserved.