foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szalony budzik - postrach każdego ucznia :-D

 

Witamy

na stronach Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej

Macierz Szkolna w Republice Czeskiej powołana została do życia w roku 1991. Jest spadkobiercą i kontynuatorem działalności przedwojennej Macierzy Szkolnej, współpracuje z kierownictwami szkół i przedszkoli z polskim językiem nauczania na terenie Zaolzia, aktywnie uczestniczy w kształtowaniu ich oblicza, w ich pracy pozaszkolnej. Prowadzi działalność kulturalno-oświatową, służy pomocą w wyposażaniu szkół i przedszkoli, bibliotek uczniowskich i nauczycielskich, w organizowaniu szkolnych imprez kulturalnych, sportowych i towarzyskich.

 

 

 bon 2 cz-min.jpg

 

 

 

TORNISTRY dla PIERWSZOKLASITÓW   

2021-2022 

 bon.png

Macierz Szkolna w RC przekaże 1.09.2021  wszystkim pierwszoklasistom  z ZAOLZIA TORNISTRY szkolne z wyposażeniem w ramach  „ BONU PIERWSZAKA“,  realizowanego przez Fundację "Pomoc Polakom na Wschodzie" 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

W wyprawce szkolnej znajdzie się jeszcze książka Cudowny Chleb i Inne Godki Śląskie od Józefa Ondrusza.

 

 

 

Dnia 11.12.2020 odbyła się uroczystość z okazji potrójnego JUBILEUSZU MACIERZY SZKOLNEJ w RC

  

 W spotkaniu wzięli udział między innymi 3 prezesi : Honorowy prezes Jan Branny, prezes Andrzej Russ i aktualny prezes Tadeusz Smugala.

W swoim zagajeniu Tadeusz Smugala podziękował wszystkim obecnym i nie obecnym za zaangażowanie i bezinteresowną pracę wszystkich aktywnych rodziców- członków Macierzy. Podziękował także naszym partnerom, gdzie w szczególności podziękował Stowarzyszeniu Wspólnota Polska- jako naszemu strategicznemu partnerowi.  Przekazał także pozdrowienia i życzenia powodzenia i ZDROWIA w imieniu prezesa KONGRESU POLAKÓW w RC Mariuza Wałacha i pani prezes ZG PZKO Heleny Legowicz.

Oprócz programu  kulturalnego w wykonaniu „ KAMRATÓW“ wystąpił w krótkim przemówieniu Michał Przywara ( prezes SMP) z tematami : Centrum Polskie oraz spis ludności w Czechach w 2021 roku. Poinformował wszystkich o roli Macierzy w przygotowaniu kampanii przed spisem.

Dla każdego uczestnika przygotowane były  „KAGAŃCE OŚWIATY“ i drobne suveniry zafundowane przez Konsulat Generalny RP w Ostrawie.

Pomimo obostrzeń z powodu COVID-19, spotkanie jubileuszowe miało bardzo „ ciepły „ chrakter i cieszono się , iż udało się spotkanie zorganizować.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą”  

 

 

 

tata.jpg

KPRM.pngSWP.jpg

 

 

 

 

 

 

 

   

Konsulat Macierz

                                                                                                                                                       FRZ_RGB logo.jpg

 

Copyright © 2021 Macierz Szkolna w Republice Czeskiej Rights Reserved.