foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szalony budzik - postrach każdego ucznia :-D

Porządek Obrad

IX Walnego Zgromadzenia Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej

4 kwietnia 2008

1.Otwarcie obrad – godz. 16.00

2.Program kulturalny

3.Przywitanie gości

4.Zatwierdzenie:

a) porządku obrad

b) regulaminu Walnego Zgromadzenia

c) ordynacji wyborczej

5. Wybory:

a) protokolanta

b) weryfikatorów protokołu

6. Wybory komisji:

a) mandatowo wyborczej

b) wnioskodawczej

7. Sprawozdanie weryfikatorów protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MS z dnia 22 kwietnia 2005.

8. Referat sprawozdawczo-programowy

9. Sprawozdanie finansowe za okres od 22 kwietnia 2005 do 31 grudnia 2007 i budżet na rok 2008.

10. Sprawozdanie Głównej Komisji Kontrolnej

11. Informacja Komisji Mandatowej

12. Wystąpienia zaproszonych gości

13. Ważne informacje dla prezesów i skarbników Kół Macierzy

14. Dyskusja nad sprawozdaniami i planem pracy

15. Udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu

16. Przedstawienie kandydatów do Zarządu Głównego i GKK

17. Dyskusja

18. Wybory do Zarządu Głównego i GKK

19. Przedstawienie wyników wyborów

20. Podjęcie uchwały

21. Zakończenie

Copyright © 2021 Macierz Szkolna w Republice Czeskiej Rights Reserved.