foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szalony budzik - postrach każdego ucznia :-D

 

Regulamin i ordynacja wyborcza

IX Walnego Zgromadzenia Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej

4 kwietnia 2008

 

1. Walne Zgromadzenie odbędzie się 4 kwietnia 2008 w sali konferencyjnej Kongresu Polaków w Czeskim Cieszynie na ul. Komenskiego 4. Początek obrad o godz. 16.00, przewidywany koniec-o godz. 19.00.

2. Prawo głosowania posiada każdy delegat. Członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Kontrolnej biorą udział w Walnym Zgromadzeniu w charakterze delegatów.

3. Każdy delegat i gość ma prawo zabierania głosu w dyskusji. Czas wystąpienia dyskusyjnego nie powinien przekraczać 5 minut. Do dyskusji należy się zgłosić pisemnie do Prezydium Zgromadzenia. Czas powtórnego wystąpienia jest ograniczony do 3 min.

4. Każdy delegat może zgłosić pisemnie lub ustnie Komisjom Zgromadzenia propozycje i wnioski odnośnie do uchwał Walnego Zgromadzenia, listy kandydatów do Zarządu Głównego oraz innych ustaleń.

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia są prawomocne przy obecności co najmniej połowy wybranych delegatów i zapadają zwykłą większością głosów.

Copyright © 2021 Macierz Szkolna w Republice Czeskiej Rights Reserved.