foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szalony budzik - postrach każdego ucznia :-D

Porządek Obrad

XI Walne Zgromadzenie Macierzy Szkolnej w RC

 

1.  Otwarcie obrad  - godz. 16.00

2.  Powitanie  gości

3.  Program kulturalny – wykład o życiu i twórczości  J. Kubisza

4.  Zatwierdzenie: a) porządku obrad

                           b) regulaminu Walnego Zgromadzenia

                           c) ordynacji  wyborczej

5.  Wybory : a) protokolanta

                   b) weryfikatorów protokołu

6.  Wybory komisji: a) mandatowo - wyborczej   

                             b) wnioskodawczej

7.  Sprawozdanie weryfikatorów z Walnego Zgromadzenia  MS  z 31 marca 2014.

8.  Referat  sprawozdawczo – programowy

9.  Sprawozdanie finansowe od  31 marca 2011 do 31 grudnia 2013 i budżet  na rok 2014.

10. Sprawozdanie Głownej  Komisji  Kontrolnej  

11. Informacja  Komisji  Mandatowej

12. Wystąpienie zaproszonych gości

13. Plan pracy i budżet  na rok 2014.

14. Dyskusja  nad  sprawozdaniami  i planem  pracy

15. Przedstawienie kandydatów do Zarządu Głównego  i  GKK

16. Dyskusja

17. Wybory  do Zarządu  Głównego  i  GKK

18. Przedstawienie wyników  wyborów

19. Podjęcie uchwały   

20. Zakończenie

Copyright © 2021 Macierz Szkolna w Republice Czeskiej Rights Reserved.